Vánoční brunch

Dne 22.12.2016 se ve 3. D konal brunch, který byl celý ve vánočním duchu. Žáci si navzájem předávali dárky a předvedli rodičům vystoupení, na které se pilně připravovali. Jednalo se o příběh betlémského světla, které měli námořníci převézt z Izraele do přístavu Janov. I když na výpravě potkali piráty, betlémské světlo se jim podařilo převézt do Evropy. Tento celoroční projekt finančně podpořila Základní škola. Děkujeme rodičům za vstřícnost a perfektní nasazení.