Projekt Včelí škola

Mezi jarní symboly patří i pilné včelky. Žáci z 1. stupně spolu se svými vyučujícími se jejich životem inspirovali a v rámci projektového vyučování se věnovali různým aktivitám napříč všemi předměty. Kromě vlastních činností se děti měly možnost seznámit na besedě s paní Andreou Matýskovou, členkou Českého svazu včelařů, s náročnou včelařskou prací. Součástí projektové výuky byly i ochutnávky různých druhů medu. Medové dny ve Včelí škole se svými vyučujícími prožívaly třídy 1. B, 2. A, 2. B, 2. D, 3. A, 3. C, 3. D, 4. C, 4. D, 5. A a 5. B. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy.