Fotogalerie ZŠ

Vánoční brunch

Dne 22.12.2016 se ve 3. D konal brunch, který byl celý ve vánočním duchu. Žáci si navzájem předávali dárky a předvedli rodičům vystoupení, na které se pilně připravovali. Jednalo se o příběh betlémského světla, které měli námořníci převézt z Izraele do přístavu Janov. I když na výpravě potkali piráty, betlémské světlo se jim podařilo převézt do Evropy. Tento celoroční projekt finančně podpořila Základní škola. Děkujeme rodičům za vstřícnost a perfektní nasazení.

Číst dále: Vánoční brunch

 

Projekt Christmas 2016

Ve středu 21. 12. 2016 se žáci 1. D, 8. A a 8. B pod vedením svých třídních učitelů a Briana Patze zapojili do projektu CHRISTMAS TRADITIONS IN THE USA, CZECH REPUBLIC AND GREAT BRITAIN. Fotogalerii naleznete zde.

Číst dále: Projekt Christmas 2016

   

Vánoce v prvních třídách

Adventní čas v prvních třídách byl letos bohatý na zážitky. S dětmi jsme navštívili představení Broučci v  Divadle loutek Ostrava a následně vánoční trhy na Masarykově náměstí. Na tvůrčích dílně v domově dětí a mládeže jsme si vytvořili vánoční dekorace a ve třídách jsme společně vyráběli svíčky, svícny z jablíček a děti v 1.C děti dokonce pekly perníčky. Vánoční čas ve škole jsem zakončili posezením u stromečků s rozdáváním dárků a ochutnávkou domácího vánočního cukroví. Děti a paní učitelky prvních tříd přejí pohodové vánoce a krásný Nový rok. 

Číst dále: Vánoce v prvních třídách

 

Projekt Příběh čokolády

15. prosince 2016 proběhl na naší škole Čokoládový den jako sladká tečka za projektem Příběh čokolády, kterého se zúčastnily třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. C, 4. D a 5. B. 

V tomto projektu děti popisovaly výrobu čokolády, seznámily se s druhy čokolády a s historií čokolády, zjišťovaly složení čokolády a účinky čokolády na lidské tělo, vytvořily také malou sbírku receptů z čokolády. Ve výtvarné části projektu navrhovaly obaly na čokoládu, používaly kakaový prášek k malování a k modelování. Téma čokolády bylo zpracováno i v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. V bilingvní třídě 4. D se projekt uskutečnil z větší části v angličtině.

V projektu byl rovněž využit odkaz na příběh Karlík a továrna na čokoládu spisovatele Roalda Dahla.

Díky finanční podpoře Rodičovského sdružení mohly být součástí projektu

i ochutnávky různých podob čokolády – od kakaových bobů, přes čokoládový nápoj až ke kvalitní tabulkové čokoládě. Děti porovnávaly chutě, barvu, vůni a vzhled jednotlivých čokoládových výrobků. Zapojily tak většinu smyslů a učily se provádět záznamy z pozorování

Číst dále: Projekt Příběh čokolády

   

Už jsme čtenáři

V pondělí 28. 11. 2016 jsme dětem z 1.A a 1.C předali kouzelnou knihu "Slabikář". To, že jsme už čtenáři, jsem oslavili s velkou parádou a zapili pravým a nefalšovaným dětským šampaňským.

Číst dále: Už jsme čtenáři

 

Soutěž mladých zoologů

Stejně jako loňský školní rok na jaře se žáci naší školy zúčastnili v říjnu tohoto školního roku přírodopisné soutěže v ZOO Ostrava. Téma tentokrát znělo „Papoušci“ a bylo určeno žákům 2. stupně základních škol a nižším ročníkům víceletých gymnázií.Naši školu reprezentovala 4 družstva. Nejlépe se umístilo družstvo Z. Struziakové s 25 body, kdy soupeřící vítězné družstvo získalo bodů 35. Dále následovalo družstvo A. Tvardíkové s 21 body, družstvo F. Waneckiho s 19,5 body a družstvo A. Steffkové soutěžící v II. kategorii starších žáků vybojovalo 17 bodů. Odměnou za vynaloženou námahu nám byla procházka zoologickou zahradou.

Číst dále: Soutěž mladých zoologů

   

Šplhoun roku

V pátek 25. 11. 2016 proběhla školní akce ve šplhu o tyči na čas v malé tělocvičně, kterou připravili učitelé tělesné výchovy pro žáky II. stupně naší základní školy. Soutěžilo se ve třech kategoriích, tj. 6. třídy, 7. třídy a 8. – 9. třídy, s rozdělením na chlapce a dívky. Celkově nejlepšího času za dívky dosáhla Anita Tvardíková, a to výkonem 4:40 sec. Nejlepšího času za chlapce dosáhl Jan Mužný, a to výkonem 3:57 sec. Soutěž probíhala v úžasném závodním prostředí za vydatného a bouřlivého povzbuzování přítomných diváků. Výsledem byly nejenom vynikající výkony soutěžících, ale také velmi vydařená školní akce. Proto velké díky patří všem odvážným soutěžícím, organizátorům a přítomným divákům.

Číst dále: Šplhoun roku

 

Florbal turnaj

Dne 28. 11. 2016 se naše mladší žákyně zúčastnily Obvodního kola ve florbalu, které se uskutečnilo na ZŠ Dvorského v Ostravě. I přes velikou snahu se naše dívky umístily na třetím nepostupovém místě. Přesto soutěž ukázala, že zejména v příštím roce budou naše dívky pomýšlet na mnohem vyšší mety. Jejich herní projev i mladší věk je toho příslibem.

Děvčata děkujeme za reprezentaci školy!

Číst dále: Florbal turnaj

   

Strana 2 z 6