Klíčová aktivita K3

Fotogalerie zachycuje vybrané snímky z Klíčové aktivity 03 - "Zpracování praktického programu a jeho pilotní ověření parnterskými školami". 

V této aktivitě jsou vytvářeny pedagogy konkrétní aktivity a miniprojekty, které se vztahují k venkovní (mobilní) učebně a naučným stezkám. V rámci K 03 bude zpracována 2. část učební a metodické příručky: "Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia. Také zde zahrnujeme tvorbu e-learningového kurzu a interaktivní miniučebnici, které budou k dispozici i ostatním školám.