Výrobky školní družiny

Práce jednotlivých oddělení školní družiny, výtvarného kroužku a kroužku šikovné ruce.