Cesta za pokladem

ŠD pořádala v červnu 2012 celodružinovou akci „Cesta za pokladem v Bělském lese“, kdy žáci na vyznačené trase plnili různé úkoly, kvízy, tajenky a poznávačky na připravených stanovištích.