Kroužky družiny r. 2013

ŠD ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 každoročně otvírá kroužky při školní družině, které zpestřují odpolední činností žáků navštěvující ŠD. Mezi aktivity, kterým se mohou žáci věnovat, patří výtvarná tvorba v pestrém rozsahu technik, osvojení si základních dovedností při práci s PC, sportovní vyžití nebo seznámení se s pravidly široké škály stolních a deskových her. Podporujeme i rozvoj hudebních dovedností a žáci mohou navštěvovat kroužek flétny a sborového zpěvu. Dbáme i na jazykovou průpravu a žáci mohou navštěvovat i kroužek anglického jazyka.