Domečky pro skřítky

Děti ze ŠD K15 v polovině září navštívily nedaleký Bělský les a vlastními silami zhotovily malé stavby ze dřeva a listí nasbíraného v Bělském lese. Jejich úkolem bylo zhotovit domečky pro lesní skřítky (strážce a ochránce lesa) na zimu.