Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Pomůcky do jednotlivých předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení zákonní zástupci,
seznam pomůcek do jednotlivých předmětů bude zveřejněn zde i na facebooku ZŠ nejpozději v úterý 28. 8. 2018. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké letní prázdniny.
Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15
 

Ocenění Žákovská osobnost města Ostravy pro rok 2018

Ani letos nechyběl mezi oceněnými žákovskými osobnostmi ostravských škol náš žák. Rada města dne 9. května rozhodla, že ocenění získává Adam Holuša z 9. A za vynikající umístění v krajském kole Olympiády v anglickém jazyku a soutěžích v psaní na klávesnici, účast v dalších soutěžích a projektech, a v neposlední řadě za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky. Slavnostní předávání ocenění a dárkových předmětů se uskutečnilo dne 12. června v Divadle loutek Ostrava.
holuša

Pythagoriáda - okresní kolo

V letošním roce naši žáci výborně reprezentovali školu v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. V kategorii pro 5. ročník jsme měli čtyři úspěšné řešitele: 2. - 7. místo obsadil Kormanik z 5. D se 14 body z 15 možných a byl slavnostně oceněn v pátek 8. června v DDM v Ostravě-Porubě. Na 14. - 29. místě se umístil Chrenko z 5. D s 11 body. Na 30. - 52. místě se umístil Novák z 5. A a Říha z 5. D s 11 body.

Celkem logické úlohy řešilo 234 soutěžících a z nich bylo 157 úspěšných řešitelů s 10 a více body. V kategorii pro 7. ročník se na výborném 18. - 26. místě umístil Kubesa ze třídy 7. A se ziskem 11 bodů z 15 možných. O náročnosti vyšší kategorie vypovídá nižší počet úspěšných řešitelů, 40 ze 114 soutěžících (cca 30%), vítěz v této kategorii dosáhl 14 bodů.

Děkujeme za vzornou reprezentaci!

Příběh levandule

V květnu proběhl na naší škole další projekt určený pro děti z 1. stupně, tentokrát věnovaný levanduli. Voňavé téma prostoupilo opět všechny předměty od jazyka českého po hudební výchovu. Výsledky jejich skvělé práce jste si mohli prohlédnout na výstavě v přízemí školy. Více informací naleznete zde.

levandule

Česko - Polský festival pohádek

Třída 4.D a 5.D se během měsíce dubna zúčastnila III. ročníku Mezinárodního Česko - Polského festivalu pohádek, který byl určený pro 1. stupeň ZŠ na téma Hrnečku vař. Vybráno a odevzdáno bylo jen z naší školy 20 velice zdařilých pohádek. K naší radosti se dvě žákyně umístily na stupni vítězů. 1. místo obsadila Žofie Lyčková z 5.D a 3. místo patří Tereze Kucharčíkové ze 4.D. Dívkám srdečně blahopřejeme. Všem ostatním dětem děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že v dalších soutěžích na tyto úspěchy navážeme.
Mgr. Šárka Krupová

  festival

Pěvecká soutěž

Nejlepší zpěváci z naší školy porovnali své síly v pěvecké soutěži. Porota to měla náročné, ale nakonec vybrala tyto vítěze:

1.-3. ročník - Magda Chmelová

4.-5. ročník - Eliška Hašková

6.-9. ročník - Tereza Slončíková

Gratulujeme!!!

 30741965 10213701209622576 7282993760567296000 n-001

Úspěšní řešitelé matematických soutěží

V okresním kole matematické olympiády se umístil žák sedmého ročníku Jakub Kubesa na vynikajícím 13. místě, před ním byli žáci víceletých gymnázií a pouze dva žáci ze základních škol. Kromě toho vyhrál školní kolo Pythagoriády se ziskem 14 bodů z 15 možných. V kategorii pátých tříd 15 úspěšných řešitelů získalo deset a více bodů. Zvítězil Marco Kormaník s 14 vyřešenými úlohami a na děleném druhém až pátém místě se umístili Marek Kobierski, Eva Domašíková, Radim Říha a Dominik Chrenko s 13 body.

Gratulujeme a děkujeme také všem učitelům a rodičům, kteří žáky připravovali.

Úspěchy našich žáků

V pondělí 19. března 2018 se v Petrovicích u Karviné konalo oblastní kolo soutěže Zpěváček ve zpěvu slezských lidových písní. V kategorii 2. - 3. tříd zvítězila Natálie Valachovičová 3. D a postoupila do regionálního kola. Na druhém místě se umístila Kateřina Ryšková z 2. D.

Ve čtvrtek 22. března 2018 žák Adam Holuša z 9. A obsadil výborné 4. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce v kategorii pro žáky z jazykových škol.

Děkujeme rodičům za spolupráci při zajištění doprovodu na soutěže a našim žákům gratulujeme!

Zdravíme z ozdravného pobytu v Medlově!!

Žáci se úspěšně zapojili do mezinárodního projektu Arts Talk About Us. Plnili zajímavé úkoly připravené jejich učiteli ve hře s názvem 10 steps to gold. Více informací a fotografií naleznete na webových stránkách psaných anglicky. Odkaz zde.

 medlov

Beseda pro 9. ročník o Holocaustu

V úterý 6. února 2018 proběhla na naší škole historická beseda s názvem Holocaust. Přednáška byla určena převážně pro žáky devátých tříd a měla upozornit na zločiny proti lidskosti spáchané během 2. světové války. Všichni jsme si takto připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadající každoročně na 27. ledna. Tato významná historická epocha má upozornit na smrt přibližně šesti milionů židovských obětí. Součástí besedy byla taktéž obrazová prezentace zaměřená na historii židovské kultury, na svátky a tradice. Nejzajímavější částí besedy bylo vystoupení pamětníka, který měl s koncentračními tábory vlastní zkušenosti. Přežil pochod smrti, utrpení v podobě hladu, ztrátu otce.  Po skončení prezentace mohli žáci s pamětníkem diskutovat a dovědět se mnohé informace, které by v dnešní době získávali jen obtížně.

 holocaust

Biologická olympiáda - školní kolo

Ve dnech 19. a 26. ledna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády a chtěli bychom Vás seznámit s jeho vítězi. V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročníku) se umístila z počtu 21 soutěžících na 3. místě Vaculíková Amálie ze 7.B, na 2. místě Dvorník Tomáš ze 6.B a na 1. místě Wanecki Filip ze 7.B. Mezi staršími žáky skončila z 13 žáků jako třetí Budínová Tereza z 8.B, jako druhá Struziaková Zuzana z 8.A a vítězkou se stala Sedláková Sára, žákyně 8.B. Seznam s bodovým hodnocením všech účastníků biologické olympiády najdete na nástěnkách v přízemí a ve 2. patře školní budovy.

index

Výsledky voleb do školské rady 2017

Za pedagogické pracovníky školy zvolen: Mgr. Přemysl Vilímek.

Za zákonné zástupce žáků zvolena: Andrea Matýsková.

Za zřizovatele jmenován: Ing. Michal Domašík.

Mezinárodní projektové setkání - Zagreb

V Zagrebu se učitelé účastní mezinárodního projektového setkání našeho nového projektu Arts Talk About Us, který získal finanční podporu EU v programu Erasmus+ KA219. Během tří let budou žáci od prvních do šestých tříd spolupracovat se školami z Finska, Itálie, Španělska, Polska, Rumunska, Chorvatska a Řecka a rozvíjet své umělecké nadání.

 2017-11-031

Projekt: Příběh máku

V listopadu proběhl další z řady projektů pro žáky 1. stupně. Tentokrát na makové téma.

Děti ze tříd 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D a 5.D byly seznámeny s potravinovým využitím této české tradiční plodiny, vyzkoušely si mák umlít, upekly si makový závin, ochutnaly makové mléko. Použily mák jako výtvarný materiál, vyráběly makové panenky. V matematice řešily příklady k tématu. Mák se objevil i v hodinách českého a anglického jazyka, v přírodovědě nebo v hudební výchově. Dne 10. listopadu si všichni účastníci projektu připnuli na oblečení vlčí mák jako symbol uctění památky válečných obětí 1. světové války. Vybrané děti pak v rámci Dne veteránů odnesly vyrobené vlčí máky k pomníku hrdinů padlých za 1. světové války v Ostravě-Výškovicích.

Poděkování patří Sdružení rodičů za finanční podporu, školní jídelně za ochotné přizpůsobení jídelníčku a samozřejmě všem vyučujícím a dětem za skvělou práci.

Fotogalerii naleznete zde.

 Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí:

                                    

2. pololetí:

Podzimní prázdniny:

  

Vánoční prázdniny:

   

Pololetní prázdniny:

Jarní prázdniny:

Velikonoční prázdniny:     

    

Hlavní prázdniny:

   

Vysvědčení 1. pol.:

   
Vysvědčení 2. pol.:    

GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci jsou následující:

 

Konečná & Zacha s.r.o., advokátní kancelář,

Lazarská 1718/3, 110 00 Prague 1, Czech Republic,

www.konecna-zacha.com.


Videovizitky naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Škola hrou" - naleznete pod tímto odkazem

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost.

Přechod na plně elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem BakalářiPokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel