Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Zápis do prvních tříd 2. a 3. 4. 2019

 K zápisu si vezměte s sebou :

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu,

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí,

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,

- u dítěte, které dovrší 6 let v období září – prosinec daného školního roku je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

- u dítěte, které dovrší 6 let v období leden-červen daného školního roku je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Klikněte na obrázek pro zobrazení plné velikosti!

zapis k15 2019

Den otevřených dvěří 28. 3. 2019

Dne 28. 3. 2019 od 15 do 18 hodin srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti na Den otevřených dveří.


dod

Mezinárodní projekt „Arts Talk About Us“

U příležitosti návštěvy učitelů z pěti evropských zemí (Finsko, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Španělsko) probíhají tento týden workshopy vedené těmito učiteli. Vyvrcholením bude koncerttaneční vystoupení ve čtvrtek 14. 3. 2019 v 17 hodin ve velké tělocvičně naší školy. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

M. Menšíková

Olympiáda v českém jazyce

Každý školní rok se naše škola zapojuje do celostátně pořádané soutěže s názvem „Olympiáda v českém jazyce“, kde žáci měří své síly v řešení úkolů z různých jazykovědných disciplín, ale i ve slohových dovednostech.


Stejně tomu bylo i letos. Do školního kola olympiády se zapojilo na 30 žáků osmých a devátých ročníků. Na stupních vítězů stanuli nakonec výhradně žáci ze třídy 8. A – jako třetí se umístila Viktorie Lukešová, jako druhý Vojtěch Havran. Nejúspěšnější řešitelkou se stala žákyně Kateřina Gorolová, která své kvality potvrdila i v okresním kole ziskem druhého místa z celkového počtu téměř sta účastníků. Gratulujeme a budeme držet palce v krajském kole!


Mgr. Petr Kuřil

Soutěže v anglickém jazyce

Rádi bychom se s Vámi podělili o radosti a úspěchy žáků, kteří se zúčastnili soutěží v anglickém jazyce.

Jako první se 10. ledna konalo školní kolo olympiády anglického jazyka. Soutěžili žáci šestých až devátých ročníků a jejich úkolem bylo konverzovat na zadané téma.

V tomto finále jsme měli mnoho nadějných kandidátů a nebylo snadné vybrat vítěze. V mladší kategorii první místo obsadil Mikuláš Bernacký ze 7. A, a ve starší kategorii žáků 1. místo vybojoval žák devátého ročníku Matěj Pstraš. Oběma vítězům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v okresním kole. Za přípravu olympiády taktéž děkujeme paní učitelce Aleně BuroňovéBohdaně Konečné.

Druhá soutěž se týkala našich žáků z 5. D a 6. D a skládala se z několika částí – části poslechové a části, kde žáci museli prokázat své schopnosti při práci s textem. V části konverzační žáci hovořili na zadané téma z oblasti každodenního života. Velká gratulace patří žákyni Elle Hynčicové z 5. D, která obsadila první místo a bude reprezentovat naši školu v okresním kole. Za organizaci soutěže děkujeme paní učitelce Martině MenšíkovéMartině Malíkové.

Všem účastníkům a vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů s angličtinou v dalších letech.

B. Konečná

Příběh stoleté republiky

Na podzim letošního roku se naše škola připojila k oslavám stého výročí republiky projektem „Příběh stoleté republiky“. Děti z 1. stupně a některé třídy z 2. stupně se spolu se svými vyučujícími napříč předměty seznamovaly s historií vzniku ČSR nebo s významnými osobnostmi první republiky. Vyzkoušely si psát krasopis historickým písmem pomocí per s násadkou, vyšívaly, vypracovávaly pracovní listy k tématu či vyráběly mávátka v národních barvách. Ochutnaly také lipovou limonádu a tradiční preclíčky. Ve školní jídelně pak poznávaly chutě prvorepublikového menu. Výstupem celého projektu se stala výstava, jejíž součástí byly nejen informační panely a práce dětí, ale také předměty zapůjčené rodiči a zaměstnanci školy z předválečného i poválečného období. Záznam ze slavnostního zahájení výstavy v prvorepublikovém stylu si můžete prohlédnout v přiložených videích. V galerii najdete rovněž fotografie pořízené během Republikového dne. Všem, kteří se na projektu podíleli, patří velký dík.

Š. Purkyňová

 • Fotografie ke stažení zde.

 • Videa ke stažení zde.

Postup stažení: klikněte na odkaz pro stažení – stáhnout pomalu – opište kód z obrázku

Kdo nemá na svém počítači 7-zip, zde je odkaz ke stažení.

 

 

Fotografická soutěž UMĚNÍ VE MĚSTĚ

ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 připravila pro své žáky fotografickou soutěž „Umění ve městě.“ Připomenuli jsme si 100 let od vzniku České republiky, během té doby se změnilo i naše město, ve kterém je také mnoho zajímavých míst. V listopadu a prosinci se do soutěže zapojilo 25 žáků a dva kolektivy. Do kategorie Architektura nejčastěji žáci fotili Český dům ve Vítkovicích a Dolní oblast Vítkovic. Do kategorie Příroda bylo nejvíce fotografií odevzdáno ze ZOO a z Bělského lesa. V měsíci lednu odborná
a žákovská porota vybere ze 115 odevzdaných fotografií nejlepší práce pro mezinárodní výstavu projektu Arts Talk About Us, na které budou v březnu představeny i nejlepší snímky našich partnerských škol z Itálie, Chorvatska, Rumunska, Polska, Španělska a Finska.

 

 

Badatelská výuka a Přírodovědný klokan

Ve dnech 15. až 17. 10. 2018 se třídy 7. A, 7. B a 9. B zúčastnily badatelské výuky. Rozšířili jsme si vědomosti o recyklaci a třídění odpadů a pod vedením lektorek z projektu Recyklace očima mladého vědce jsme realizovali různé pedologické pokusy, při nichž jsme zjišťovali kvalitu a vlastnosti půdy v okolí naší školy.

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, která je pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci. Díky ní si mohli žáci otestovat své znalosti z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 zástupců osmých a devátých tříd, kteří soutěžili v kategorii Kadet.

Pořadí nejlepších řešitelů:

1. Fusek Michal,

2. Gregor Daniel,

3. Struziaková Zuzana,

4. Kubesa Jakub,

5. Brisudová Lada Ingrid.

klokan badatelska vyuka 2018

foto: Přírodovědný klokan (vlevo dole) a badatelská výuka
 

Erasmus Days na ZŠ Kosmonautů 15

V pátek 12. 10. se naše škola zapojila do mezinárodní akce "Erasmus days", které se účastnily také 4 polské učitelky, které získaly grant Erasmus+ KA1 na pozorování našich učitelů při práci. Naučily nás polskou píseň, připravily kvíz o Polsku a jejich škole v Kahoot.it a odpovídaly na zvědavé otázky. Žáci zpívali písně nebo si vyprávěli se svými vyučujícími o programu Erasmus+, naše škola v letošním roce pracuje na projektech KA229 a KA101.
V tělocvičně proběhl minikoncert, ve kterém vystoupily třídy 1. D, 2. A, 6. D, 9. A, 9. B. Zpívalo se, tančilo, viděli jsme ukázku sportovní gymnastiky a pole dance. Počet účastníků byl následující: 8 tříd, 170 žáků, 15 učitelů.
Děkujeme všem účastníkům a těší nás také slova uznání polských kolegů, kteří během svého týdenního pobytu v naší škole vysoce hodnotili metody výuky, zápal učitelů, chování našich žáků ve vyučování i o přestávkách.

Ocenění Žákovská osobnost města Ostravy pro rok 2018

Ani letos nechyběl mezi oceněnými žákovskými osobnostmi ostravských škol náš žák. Rada města dne 9. května rozhodla, že ocenění získává Adam Holuša z 9. A za vynikající umístění v krajském kole Olympiády v anglickém jazyku a soutěžích v psaní na klávesnici, účast v dalších soutěžích a projektech, a v neposlední řadě za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky. Slavnostní předávání ocenění a dárkových předmětů se uskutečnilo dne 12. června v Divadle loutek Ostrava.
holuša
foto: předávání Ocenění žákovské osobnosti
 

Pythagoriáda - okresní kolo

V letošním roce naši žáci výborně reprezentovali školu v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. V kategorii pro 5. ročník jsme měli čtyři úspěšné řešitele: 2. - 7. místo obsadil Kormanik z 5. D se 14 body z 15 možných a byl slavnostně oceněn v pátek 8. června v DDM v Ostravě-Porubě. Na 14. - 29. místě se umístil Chrenko z 5. D s 11 body. Na 30. - 52. místě se umístil Novák z 5. A a Říha z 5. D s 11 body.

Celkem logické úlohy řešilo 234 soutěžících a z nich bylo 157 úspěšných řešitelů s 10 a více body. V kategorii pro 7. ročník se na výborném 18. - 26. místě umístil Kubesa ze třídy 7. A se ziskem 11 bodů z 15 možných. O náročnosti vyšší kategorie vypovídá nižší počet úspěšných řešitelů, 40 ze 114 soutěžících (cca 30%), vítěz v této kategorii dosáhl 14 bodů.

Děkujeme za vzornou reprezentaci!


Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí:

 3. 9. - 31. 1. 2019                   

2. pololetí:

 4. 2. - 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny:

 29. a 30. 10. 2018 

Vánoční prázdniny:

 22. 12. - 2. 1. 2019 

Pololetní prázdniny:

 1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

 4. 2. - 10. 2. 2019

Velikonoční prázdniny:     

 18. a 19. 4. 2019   

Hlavní prázdniny:

 29. 6. - 1. 9. 2019  

Vysvědčení 1. pol.:

 31. 1. 2019  
Vysvědčení 2. pol.:  28. 6. 2019  

GDPR - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Roman Klimus jednatel společnosti KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno.

IČO: 033 73 444,

ev. č. ČAK: 13824,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

tel. číslo: +420 602 705 686,

ID datové schránky: ewann52

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE ÚDAJŮ K DISPOZICI ZDE.


Videovizitky naší školy

"ERASMUSDAYS 2018 K15" - naleznete pod tímto odkazem.

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Škola hrou" - naleznete pod tímto odkazem

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost.

Přechod na plně elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem BakalářiPokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel