Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Úspěchy našich žáků

V pondělí 19. března 2018 se v Petrovicích u Karviné konalo oblastní kolo soutěže Zpěváček ve zpěvu slezských lidových písní. V kategorii 2. - 3. tříd zvítězila Natálie Valachovičová 3. D a postoupila do regionálního kola. Na druhém místě se umístila Kateřina Ryšková z 2. D.

Ve čtvrtek 22. března 2018 žák Adam Holuša z 9. A obsadil výborné 4. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce v kategorii pro žáky z jazykových škol.

Děkujeme rodičům za spolupráci při zajištění doprovodu na soutěže a našim žákům gratulujeme!

Zdravíme z ozdravného pobytu v Medlově!!

Žáci se úspěšně zapojili do mezinárodního projektu Arts Talk About Us. Plnili zajímavé úkoly připravené jejich učiteli ve hře s názvem 10 steps to gold. Více informací a fotografií naleznete na webových stránkách psaných anglicky. Odkaz zde.

 medlov

Beseda pro 9. ročník o Holocaustu

V úterý 6. února 2018 proběhla na naší škole historická beseda s názvem Holocaust. Přednáška byla určena převážně pro žáky devátých tříd a měla upozornit na zločiny proti lidskosti spáchané během 2. světové války. Všichni jsme si takto připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadající každoročně na 27. ledna. Tato významná historická epocha má upozornit na smrt přibližně šesti milionů židovských obětí. Součástí besedy byla taktéž obrazová prezentace zaměřená na historii židovské kultury, na svátky a tradice. Nejzajímavější částí besedy bylo vystoupení pamětníka, který měl s koncentračními tábory vlastní zkušenosti. Přežil pochod smrti, utrpení v podobě hladu, ztrátu otce.  Po skončení prezentace mohli žáci s pamětníkem diskutovat a dovědět se mnohé informace, které by v dnešní době získávali jen obtížně.

 holocaust

Biologická olympiáda - školní kolo

Ve dnech 19. a 26. ledna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády a chtěli bychom Vás seznámit s jeho vítězi. V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročníku) se umístila z počtu 21 soutěžících na 3. místě Vaculíková Amálie ze 7.B, na 2. místě Dvorník Tomáš ze 6.B a na 1. místě Wanecki Filip ze 7.B. Mezi staršími žáky skončila z 13 žáků jako třetí Budínová Tereza z 8.B, jako druhá Struziaková Zuzana z 8.A a vítězkou se stala Sedláková Sára, žákyně 8.B. Seznam s bodovým hodnocením všech účastníků biologické olympiády najdete na nástěnkách v přízemí a ve 2. patře školní budovy.

index

Miniškolička 2018 - informační leták

Veškeré informace týkající se letošní miniškoličky jsou dostupné na letáku pod tímto odkazem. Startujeme již 7. 2. 2018!

Výsledky voleb do školské rady 2017

Za pedagogické pracovníky školy zvolen: Mgr. Přemysl Vilímek.

Za zákonné zástupce žáků zvolena: Andrea Matýsková.

Za zřizovatele jmenován: Ing. Michal Domašík.

Mezinárodní projektové setkání - Zagreb

V Zagrebu se učitelé účastní mezinárodního projektového setkání našeho nového projektu Arts Talk About Us, který získal finanční podporu EU v programu Erasmus+ KA219. Během tří let budou žáci od prvních do šestých tříd spolupracovat se školami z Finska, Itálie, Španělska, Polska, Rumunska, Chorvatska a Řecka a rozvíjet své umělecké nadání.

 2017-11-031

Projekt: Příběh máku

V listopadu proběhl další z řady projektů pro žáky 1. stupně. Tentokrát na makové téma.

Děti ze tříd 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D a 5.D byly seznámeny s potravinovým využitím této české tradiční plodiny, vyzkoušely si mák umlít, upekly si makový závin, ochutnaly makové mléko. Použily mák jako výtvarný materiál, vyráběly makové panenky. V matematice řešily příklady k tématu. Mák se objevil i v hodinách českého a anglického jazyka, v přírodovědě nebo v hudební výchově. Dne 10. listopadu si všichni účastníci projektu připnuli na oblečení vlčí mák jako symbol uctění památky válečných obětí 1. světové války. Vybrané děti pak v rámci Dne veteránů odnesly vyrobené vlčí máky k pomníku hrdinů padlých za 1. světové války v Ostravě-Výškovicích.

Poděkování patří Sdružení rodičů za finanční podporu, školní jídelně za ochotné přizpůsobení jídelníčku a samozřejmě všem vyučujícím a dětem za skvělou práci.

Fotogalerii naleznete zde.

Národní cena eTwinning - 2. místo

Mezinárodní projekt Food2explore získal národní cenu eTwinning za celkově druhé místo v kategorii projektů realizovaných žáky ZŠ ve školním roce 2016/17. Do soutěže se celkem přihlásilo 163 projektů. Vybraní žáci letošních devátých a sedmých tříd spolupracovali v hodinách vaření, anglického jazyka, ICT a po vyučování s žáky z dalších dvanácti evropských zemí při zkoumání potravin a stravovacích zvyků ve svých zemích. Ocenění bylo předáno vedoucí projektu na výroční konferenci programu eTwinning, které se mimo jiné účastnili zástupci ministerstva školství. 

 diplom Národní cena

TYPING Ostrava 2017 - úspěch našich žáků 

Žáci osmých a devátých ročníku ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh se v počtu 10 závodníků zúčastnili 9. 10. 2017 talentové soutěže ZŠ Typing Ostrava 2017 v psaní na klávesnici, pořádané Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě-Mariánských Horách. První místo obsadil Džuga Ámal Milan z 9. A, druhé místo Jašůrek Lukáš z 9. B a třetí příčku obsadila Kulová Justýna z 9. AVice informací naleznete zde.

diplom dzuga 0001 

Návštěva srbských pedagogů 2. - 6. 10. 2017

Skupina sedmi učitelů ze srbského města Kruševac získala grant evropského programu Erasmus+ na studijní pobyt v naší škole. První říjnový týden pozorovali výuku čtení metodou Sfumato a výuku matematiky metodou profesora Hejného na prvním stupni. Připravili jsme pro ně i ukázkové hodiny hudební výchovy, anglického jazyka, bilingvní hodiny přírodovědy a matematiky. Seznámili jsme je s našimi mezinárodními i školními mezipředmětovými projekty. V odpoledních hodinách sledovali práci dětského pěveckého sboru, poznávali Ostravu a navštívili naše divadla a muzea. Jako průvodci pomáhali žáci devátého ročníku. Deset tříd se zapojilo do výměny drobných dárků se srbskou školou. Děkujeme našim žákům a učitelům za reprezentaci školy.

srboveOrganizace školního roku 2017/2018

1. pololetí:

  4. 9. 2017 - 31. 1. 2018           

2. pololetí:

  3. 2. 2018 - 29. 6. 2018 

Podzimní prázdniny:

  26. 10. - 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:

  23. 12. - 2. 1. 2018 

Pololetní prázdniny:

  2. 2. 2018 

Jarní prázdniny:

  12. 3. - 18. 3. 2018  

Velikonoční prázdniny:     

  29. 3. - 30. 3. 2018  

Hlavní prázdniny:

  2. 7. - 31. 8. 2018  

Vysvědčení 1. pol.:

  31. 1. 2018 
Vysvědčení 2. pol.:   29. 6. 2018 

Videovizitky naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost.

Přechod na plně elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem BakalářiPokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel