Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC

1. Hledáme školního psychologa na 0,5 úvazku.

Požadované vzdělání: Mgr. v oboru psychologie.


2. Hledáme speciálního pedagoga na 0,5 úvazku.

Požadované vzdělávání: Mgr. v oboru speciální pedagogika (specializace logopedie výhodou).

 

Zájemci, zašlete prosím svůj životopis na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Miniškolička

I v tomto roce mají předškolní děti možnost zúčastnit se miniškoličky, která poskytuje prvotní seznámení se školou i vyučujícími. 


WEB BANNER 970X250px 2

Projekt Příběh soli

Nerostné suroviny doprovázejí lidstvo od jeho počátků. Jedním z každodenně používaných nerostů se podrobněji v nedávno proběhlém projektu Příběh soli zabývali školáci a učitelé 1. stupně. Výsledky jejich práce si můžete do konce ledna prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy. Fotografie z projektu najdete zde


Poděkování patří všem zúčastněným a vyučujícím a také sdružení rodičů za finanční podporu projektu.


Šárka Purkyňová


Týmová soutěž v řešení logických, matematických úloh

Dva týmy nejlepších řešitelů matematických soutěží z naší školy se zúčastnily 15. 11. memoriálu Šárky Pravdové v Bílovci. V kategorii žáků 6. a 7. ročníků tým ve složení Z. Přikrylová, A. Krčmařová, M. Kobiernicki a D. Chrenko získal s 119 body vynikající 5. místo hned za týmy z gymnázií, a místo na stupních vítězů jim uniklo jen o 2 body.

Ve starší kategorii nás reprezentovali J. Kubesa, D. Balus, I. Žitník a V. Lukešová a se ziskem 71 bodů obsadili pěkné jedenácté místo, překonaly je jen čtyři týmy ze základních škol. Soutěžní logické úlohy vymysleli žáci z gymnázia M. Koperníka a celou akci pro školy z celého kraje také výborně zorganizovali.


WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2

Sportovní a taneční workshopy

Ve dnech 12. a 13. 10. 2019 probíhaly sportovní a taneční workshopy, které jsme pro naše žáky připravili v Českém domě v Ostravě-Vítkovicích ve spolupráci s T. J. Sokol Vítkovice.


WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2


A. Buroňová

Erasmus dny

Na střední škole Ave Art v Ostravě-Hrabůvce jsme navštívili výtvarný workshop v rámci Erasmus Days aktivit.


#erasmusdays


A. Buroňová


WEB BANNER 970X250px 2


WEB BANNER 970X250px 2

Erasmus+

V rumunské škole nás v úterý přivítali chlebem a solí. Většina žáků nosí uniformu. Lavice jsou hodně staré, proto jsou zakryté ubrusy. Děti nám předaly růže a zazpívaly rumunské lidové písně. Školní folklórní sbor si připravil několik tanců a písní pro účastníky mezinárodního pracovního setkání, pro žáky školy a starostu města Cosmesti. Kromě rumunského vzdělávacího systému se připravovaly společné aktivity pro všechny zapojené školy pro tento školní rok.


Image-3


M. Pabjan, A. Buroňová

Automat na zdravé potraviny Happy snack

Od školního roku 2018/2019 je na hlavní budově ZŠ umístěn automat na zdravé potraviny. Platnost karet z loňského školního roku lze prodloužit. Veškeré informace o tomto zařízení, kartách i platbách dohledáte na oficiálních webových stránkách www.happysnack.cz.


Organizace školního roku 2019/2020

1. pololetí:

 2. 9. 2019 - 30. 1. 2020                

2. pololetí:

 3. 2. 2020 - 30. 6. 2020 

Podzimní prázdniny:

 29. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:

 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 

Pololetní prázdniny:

 31. 1. 2020

Jarní prázdniny:

 10. 2. - 16. 2. 2020

Velikonoční prázdniny:     

 9. 4. - 13. 4. 2020

Hlavní prázdniny:

 1. 7. - 31. 8. 2020

Vysvědčení 1. pol.:

 30. 1. 2020 
Vysvědčení 2. pol.:  30. 6. 2020  

GDPR - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Roman Klimus jednatel společnosti KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno.

IČO: 033 73 444,

ev. č. ČAK: 13824,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

tel. číslo: +420 602 705 686,

ID datové schránky: ewann52

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE ÚDAJŮ K DISPOZICI ZDE.


Videovizitky naší školy

"ERASMUSDAYS 2018 K15" - naleznete pod tímto odkazem.

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Škola hrou" - naleznete pod tímto odkazem

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost.

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři (postup přihlášení na videu zde). Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel