Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne ve dnech 12.–15. 11. 2019 vždy od 7:20 do 8:00 hodin na rampě ze zadní strany jídelny.


P. Slivková

Společně tvoříme Jih- hlasování!!!

Milí rodiče,


zapojili jsme se do projektu "Společně tvoříme Jih" podáním dvou návrhů pro naši mateřskou školu.

První z nich se jmenuje: "Sluníčko, sluníčko zasviť nám maličko!" Jeho cílem je instalovat  předokenní rolety a snížit tak teplotu ve třídách v horkých letních dnech.

Druhý projekt "Bikesafebox" je zaměřen na bezpečnou úschovu kol, koloběžek a kočárků před mateřskou školou.

Hlasování bylo spuštěno dne 28. 10. 2019 a končí v neděli 10. 11. 2019. Prosíme, zapojte se s námi do hlasování zde a podpořte kvalitnější a bezpečnější prostředí pro naše děti i pro Vás. 


infografika hlasovani

Sportovní a taneční workshopy

Ve dnech 12. a 13. 10. 2019 probíhaly sportovní a taneční workshopy, které jsme pro naše žáky připravili v Českém domě v Ostravě-Vítkovicích ve spolupráci s T. J. Sokol Vítkovice.


WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2

WEB BANNER 970X250px 2


A. Buroňová

Erasmus dny

Na střední škole Ave Art v Ostravě-Hrabůvce jsme navštívili výtvarný workshop v rámci Erasmus Days aktivit.


#erasmusdays


A. Buroňová


WEB BANNER 970X250px 2


WEB BANNER 970X250px 2

Erasmus+

V rumunské škole nás v úterý přivítali chlebem a solí. Většina žáků nosí uniformu. Lavice jsou hodně staré, proto jsou zakryté ubrusy. Děti nám předaly růže a zazpívaly rumunské lidové písně. Školní folklórní sbor si připravil několik tanců a písní pro účastníky mezinárodního pracovního setkání, pro žáky školy a starostu města Cosmesti. Kromě rumunského vzdělávacího systému se připravovaly společné aktivity pro všechny zapojené školy pro tento školní rok.


Image-3


M. Pabjan, A. Buroňová

Automat na zdravé potraviny Happy snack

Od školního roku 2018/2019 je na hlavní budově ZŠ umístěn automat na zdravé potraviny. Platnost karet z loňského školního roku lze prodloužit. Veškeré informace o tomto zařízení, kartách i platbách dohledáte na oficiálních webových stránkách www.happysnack.cz.

Vyjádření ředitele školy

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, Vážení rodiče, kamarádi, přátelé a známí, děkuji všem za obrovskou podporu, které se mi dostalo. Dnes ráno jsem převzal z rukou paní místostarostky Hrabovské jmenovací dekret na další funkční období. Můj dík patří i radním, kteří podporovali mé jmenování od samého počátku, ale taktéž radním, kteří se rozhodli až před včerejším hlasováním mimořádné rady obvodu, ač mi není známa jejich původní, ani současná motivace. Za sebe mohu říct, že se budu snažit stejně jako doposud pracovat maximálně ve prospěch školy i našeho obvodu a města.


Mgr. Marek Pabjan, MBA

Otevřený dopis starostovi a Radě městského obvodu Ostrava-Jih

Otevřený dopis starostovi a Radě městského obvodu Ostrava-Jih naleznete zde.

Školní folklorní kroužek

V pondělí děti ze školního folklorního kroužku Malá Odra posílené o žáky 7. B třídy vystoupily s pásmem tanců a písní Na pastvě v Senior klubu v Rychvaldu. Naši žáci se aktivně zapojili i do další části kulturního vystoupení. Společně s folklorní skupinou seniorů zatančili tanec Těšiňok a pomohli s výukou tance Řezník. Písně v těšínském nářečí zpívaly K. Ryšková a N. Valachovičová.


foto o


foto o

A. Buroňová


Organizace školního roku 2019/2020

1. pololetí:

 2. 9. 2019 - 30. 1. 2020                

2. pololetí:

 3. 2. 2020 - 30. 6. 2020 

Podzimní prázdniny:

 29. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:

 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 

Pololetní prázdniny:

 31. 1. 2020

Jarní prázdniny:

 10. 2. - 16. 2. 2020

Velikonoční prázdniny:     

 9. 4. - 13. 4. 2020

Hlavní prázdniny:

 1. 7. - 31. 8. 2020

Vysvědčení 1. pol.:

 30. 1. 2020 
Vysvědčení 2. pol.:  30. 6. 2020  

GDPR - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Roman Klimus jednatel společnosti KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno.

IČO: 033 73 444,

ev. č. ČAK: 13824,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

tel. číslo: +420 602 705 686,

ID datové schránky: ewann52

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE ÚDAJŮ K DISPOZICI ZDE.


Videovizitky naší školy

"ERASMUSDAYS 2018 K15" - naleznete pod tímto odkazem.

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Škola hrou" - naleznete pod tímto odkazem

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost.

Přechod na plně elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem BakalářiPokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel