Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 

 

Výzva pro rodiče a přátele školy

K letošním oslavám stého výročí republiky se přidává i naše škola připravovaným projektem pro žáky a následnou výstavou Příběh stoleté republiky.

Vážení rodiče, pokud máte doma uchované autentické drobné předměty denní potřeby používané v době První republiky a jste ochotni je zapůjčit na plánovanou výstavu v době od poloviny listopadu do poloviny prosince, obraťte se prosím formou emailu s Vaší nabídkou na Mgr. Šárku Purkyňovou: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Prezentované předměty (pohlednice, listiny, fotografie, známky, mince, hračky, knihy, obaly zboží, oděvní doplňky, nástroje, školní potřeby apod.) budou uzamčeny v prosklených vitrínách.

Děkujeme za spolupráci.

  

Ocenění Žákovská osobnost města Ostravy pro rok 2018

Ani letos nechyběl mezi oceněnými žákovskými osobnostmi ostravských škol náš žák. Rada města dne 9. května rozhodla, že ocenění získává Adam Holuša z 9. A za vynikající umístění v krajském kole Olympiády v anglickém jazyku a soutěžích v psaní na klávesnici, účast v dalších soutěžích a projektech, a v neposlední řadě za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky. Slavnostní předávání ocenění a dárkových předmětů se uskutečnilo dne 12. června v Divadle loutek Ostrava.
holuša

Pythagoriáda - okresní kolo

V letošním roce naši žáci výborně reprezentovali školu v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. V kategorii pro 5. ročník jsme měli čtyři úspěšné řešitele: 2. - 7. místo obsadil Kormanik z 5. D se 14 body z 15 možných a byl slavnostně oceněn v pátek 8. června v DDM v Ostravě-Porubě. Na 14. - 29. místě se umístil Chrenko z 5. D s 11 body. Na 30. - 52. místě se umístil Novák z 5. A a Říha z 5. D s 11 body.

Celkem logické úlohy řešilo 234 soutěžících a z nich bylo 157 úspěšných řešitelů s 10 a více body. V kategorii pro 7. ročník se na výborném 18. - 26. místě umístil Kubesa ze třídy 7. A se ziskem 11 bodů z 15 možných. O náročnosti vyšší kategorie vypovídá nižší počet úspěšných řešitelů, 40 ze 114 soutěžících (cca 30%), vítěz v této kategorii dosáhl 14 bodů.

Děkujeme za vzornou reprezentaci!


Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí:

 3. 9. - 31. 1. 2019                   

2. pololetí:

 4. 2. - 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny:

 29. a 30. 10. 2018 

Vánoční prázdniny:

 22. 12. - 2. 1. 2019 

Pololetní prázdniny:

 1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

 4. 2. - 10. 2. 2019

Velikonoční prázdniny:     

 18. a 19. 4. 2019   

Hlavní prázdniny:

 29. 6. - 1. 9. 2019  

Vysvědčení 1. pol.:

 31. 1. 2019  
Vysvědčení 2. pol.:  28. 6. 2019  

GDPR - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem: Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00.

IČO: 271 12 331,

ev. č. ČAK: 10038,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

tel. číslo: +420 775 730 022,

úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE ÚDAJŮ K DISPOZICI ZDE.


Videovizitky naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

"Škola hrou" - naleznete pod tímto odkazem

"Ozdravný pobyt 2017" - víkendový animační program TAPAZA.

Škola na sociální síti

V rámci projektu Škola na síti je možné sledovat dění v naší organizaci tak trochu z jíného úhlu pohledu, stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/kosmonautu15/. Projekt je postaven na aktivitě žáků z devátých ročníků, kteří jsou plně odpovědní za obsahovou náplň, nejedná se tedy o oficiální zdroj informací pro veřejnost.

Přechod na plně elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři (postup přihlášení na videu zde), ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.


Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem BakalářiPokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel